Speak & Do pismeno C

Partnerská komunikace mezi rodiči a dětmi, vzájemný respekt, vytváření harmonického rodinného prostředí, otevřený přístup k řešení každodenních situací s ohledem na potřeby všech zúčastněných – to vše je na programu pravidelných seminářů projektu Speak & Respect. A poněvadž jsme pevně přesvědčeni o tom, že skrze prožitky (tzn. skrze reálné životní situace) se nejefektivněji učí nejen děti, ale i dospělí, jsou tyto semináře především zážitkové.

Jak setkání probíhá?
Za přítomnosti certifikované lektorky na problematiku komunikace a výchovy probíhají pravidelná setkání rodičů a jejich dětí v příjemných půdních prostorách Salla Terrena na Kampě. Rodiče mají možnost sdílet své aktuální situace a problémy s dětmi/v rodině a získávat cennou zpětnou vazbu. Na setkání získávají nové úhly pohledu a zkušenosti ostatních účastníků, kteří se ocitli ve stejných či obdobných situacích. Nechybí konzultace a profesionální vhled certifikované lektorky. Obsahem setkání je však nejen řešení situací, které rodiče v poslední době či obecně pálí, ale neméně také řešení situací vznikajících přímo na místě mezi dětmi, připadně i dospělými. Tříhodinové dopolední sdílení a prožitkové učení podobně smýšlejících rodičů pak ústí v nově načerpanou inspiraci, vhledy a techniky týkající se přístupu k řešení běžných situací nejen, ale především, s dětmi.

Semináře vznikly na základě potřeby navázat na různé kurzy týkající se výchovy a komunikace s dětmi a vytvořit podpůrnou skupinu a prostor (nejen) pro absolventy těchto kurzů, kde si mohou ověřovat, zda či do jaké míry se jim daří nabyté vědomosti aplikovat v praxi; zjišťovat, proč se jim to případně nedaří; zkoušet si nové způsoby komunikace, které by mohly být efektivnější, smysluplnější či jen příjemnější pro obě dvě strany, tj. rodiče a dítě atd. Skrze prožitek se člověku snáze zvnitřňují a uchopují nové techniky a pod kůži se dostává nový výchovný přístup. Účastníci se tak jak verbálně tak fyzicky navzájem podporují na cestě změny.

Co získáte?Speak & Respect

 • Inspiraci,
 • nový úhel pohledu na vaši situaci,
 • profesionální vhled certifikované lektorky,
 • jistotu při interakci s vašimi dětmi,
 • nové kontakty se stejně smýšlejícími rodiči,
 • tipy na zajímavé čtení a další kurzy či semináře o výchově a komunikaci.

Kdo na setkání přichází?

 • Rodiče, maminky, případně babičky,
 • absolventi kurzů Respektovat a být respektován, Výchova nevýchovou apod.,
 • rodiče, kteří si o výchově již hodně přečetli,
 • rodiče, kteří neabsolvovali žádný kurz, ani nepřečetli žádné knihy, ale cítí, že chtějí své děti vychovávat jinak, než byli vychováváni oni sami,
 • všichni, kteří chtějí pracovat na změně naučených nefunkčních výchovných vzorců.

Jaká bude Vaše role?

 • Míru otevřenosti a sdílení si určíte sami,
 • můžete více poslouchat a nechat se inspirovat,
 • můžete být také aktivní a inspirovat ostatní.

Kdy seminář probíhá?
V pondělí či v úterý 9:30–12:30

Kde se scházíme?
Salla Terrena, KC Kampa, U Sovových mlýnů 5, Praha 1

Kolik Vás to bude stát?
300,- Kč / dopolední seminář v Salla Terreně

Setkání se účastní 4–6 maminek/rodičů/prarodičů podle počtu přítomných dětí.
Rádi se s vámi a vašimi dětmi setkáme.


Rezervace na info@speakanddo.cz, nebo volejte na +420 720 757 486.