Jaké jsou základní principy výuky?Speak & Do pismeno K

 • Výuková hodina trvá 45 - 120 minut.
 • Obsah výuky se řídí měsíčními bloky – tj. 4 výukové hodiny na vybraný okruh témat, kde jednotlivé hodiny na sebe navazují, na jednu stranu procvičují již představenou slovní zásobu a následně představují i slovní zásobu novou.
 • Hodina běží téměř zcela v angličtině za podpory češtiny, kde je to nevyhnutelně nutné (děti si však v drtivé většině případů vystačí s angličtinou, protože je výuka nastavena tak, aby všechna používaná slova či fráze byla viditelná, hmatatelná nebo naprosto jednoznačná z navozených situací).
 • Hodina je vedena ve dvojici rodilý mluvčí a Čech.

Jaké jsou hlavní cíle výukového programu Speak & Do?

 • Vystavit děti angličtině v maximální možné míře.
 • Vytvořit takové prostředí, aby si děti angličtinu mohly:
  • „naposlouchat“,
  • zažít ji v co možná nejreálnějším anglickém prostředí,
  • propojit angličtinu s celým tělem (běháním, skákáním, pohyby rukou, atd.),
  • zažívat výuku vedenou ve stále stejné struktuře hodiny, byť s obměňujícími se tématy.
 • Pravidelně komunikovat s rodiči o obsahu výuky, aby se tak výuka ve školce a práce s angličtinou doma mohla propojit.

Chybí výuka AJ ve Vaší školce ve Vaší lokalitě, a chcete tam Speak & Do? Napište nám...