O našich jazykových programech a kurzech

Proč by děti měly být vystavovány cizím jazykům ještě v předškolním věku?Speak & Do Pismeno A
Dle Montessori pedagogiky děti do šesti let mají tzv. „absorbující mysl“ – tj. schopnost doslova nasávat vše kolem sebe a brát to takové, jaké to je. V žádném případě to však neznamená, že ten, kdo s cizími jazyky začne později, se je již nenaučí tak dobře. Jak výzkumy ukazují, děti od sedmi let a starší využívají pro učení se cizím jazykům jiné části mozku a jazyk se učí převážně analyticky, nikoli spontánně jako děti mladší. V neposlední řadě je mozek často přirovnáván ke svalu – mozek, stejně tak jako svaly, potřebuje ke svému rozvoji dostatek různorodých podnětů.


Jaké jsou hlavní cíle kurzu Speak & Do angličtiny pro děti?

  • vystavit děti angličtině skrze takové aktivity, které zapojují všechny jejich smysly i celé tělo
  • vytvořit takové prostředí, ve kterém si děti mohou angličtinu „naposlouchat“ – tj. měly dostatek prostoru seznámit se s anglickou intonací a výslovností tak, aby si vytvořily pevné základy pasivní znalosti anglického jazyka
  • zažívat výuku vedenou ve stejné struktuře hodiny však s obměňujícími se tématy


Proč kurzy trvají celé dopoledne/odpoledne?
Jsme přesvědčeni obrovskými výhodami přístupu „immersion“ – tj. „ponoření se“. Na to, aby se děti mohly „ponořit“ do světa angličtiny potřebují mít dostatek času, nikoli pouze 30 či 45 minutové hodiny. Děti však v žádném případě nejsou přetěžovány - výuku pečlivě „zakuklenou“ do různých her prokládáme pohybem, zpíváním, výtvarnými aktivitami apod.