• Kurzy pro MŠ a školní družiny.Speak & Do Pismeno &
  • Kurzy pro mateřská a rodinná centra.
  • Individuální výuku dětí i dospělých.
  • Individuální hlídání v angličtině a španělštině.
  • Anglickou a španělskou herní skupinu pro rodiče s dětmi.
  • Víkendové dílny a výlety.
  • Letní tematické či sportovní tábory.
  • Zimní lyžařské tábory.
  • Semináře pro rodiče.
  • Vyrábíme hry a pomůcky pro domácí výuku.
  • Překlady z/do anglického a španělského jazyka a korektury.

Ilustrovane pisnicky mamafaktura.cz Strom