Metodika

Speak & Do vykricnikJaké konkrétní přístupy / metody při výuce používáme a proč?
Základní stavební kameny výukového programu Speak & Do jsou následující metody:

  • zážitková pedagogika – primárně zapojení celého těla a výběru takových aktivit, které nejlépe simulují reálné prostředí v anglofonních zemí,
  • Montessori pedagogika – primárně využití Montessori pomůcek a postupů pro výuku angličtiny (schopnost porozumět a mluvit cizí řečí je dovednost a je tedy naprosto zásadní, aby se děti s jazykem seznamovaly skrze nejrůznější reálné činnosti, nikoli si pouze ukazovaly obrázky a memorovaly se slovíčka),
  • Hejného metoda – prof. Milan Hejný se sice zabývá metodikou výuky matematiky, jeho přístup je však v naprostém souznění s Montessori a zážitkovou pedagogikou a u dětí školkového věku rozvíjí tzv. předmatematické myšlení, které lze podporovat nejen skrze mateřský, ale i skrze cizí jazyk.

Tyto výukové metody jsou zapojovány do výuky a kombinovány tak, aby maximálně vycházely vstříc potřebám dětí, které se výuky účastní a zároveň podporovaly všestranný rozvoj dětí. Respektující přístup k dětem z naší strany je samozřejmostí. Děti vedeme k respektu k ostatním a podporujeme u nich dovednost umět oceňovat druhé a vážit si jejich práce.

Aby i nejmenší děti se rozvíjely ještě více a výuka jim byla co nejvíce přizpůsobena, do výuky pro nejmenší zakomponováváme i znakování – úžasný nástroj pro vzájemné porozumění. Je to nástroj pro ty děti, které se ještě necítí komfortně při mluvení, ale vnímají, učí se a chtějí komunikovat.

Jak pomáháme rodičům mimo výuku?
Jsme přesvědčeni, že pro úspěšný rozvoj jazykových schopností a dovedností dětí je naprosto zásadní úzká spolupráce mezi vyučujícími a rodiči. Proto rodiče pravidelně informujeme o průběhu výuky – o probrané slovní zásobě, o nových písničkách a případně hrách, které jsou realizovatelné i v domácím prostředí. Nabízíme též pomůcky a hry vlastní výroby podporující domácí studium.